org.apache.oozie.command
Classes 
BulkJobsXCommand
Command
KillTransitionXCommand
MaterializeTransitionXCommand
PauseTransitionXCommand
RerunTransitionXCommand
ResumeTransitionXCommand
StartTransitionXCommand
StatusUpdateXCommand
SubmitTransitionXCommand
SuspendTransitionXCommand
TransitionXCommand
UnpauseTransitionXCommand
XCommand
Exceptions 
CommandException
PreconditionException